Archívum | október, 2012

Presbiteri bibliaóra

30 okt

A soron következő bibliaóra 2012. október 31. 18:00-kor lesz megtartva, a reformációi istentiszteletet követően. Szeretettel hívunk mindenkit!

Reformáció

30 okt

A reformáció emlékünnepén, október 31-én, 17:00-i kezdettel ünnepi istentiszteletet tartunk! Az istentiszteletre szeretettel várunk mindenkit!

Úrvacsora

30 okt

Úrvacsoraosztás

Az új borért való hálaadás alkalmából 2012. november 4-én  megterítjük az Úrnak szent asztalát. Az istentiszteletre és az úrvacsorai közösségre szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket. Az istentisztelet délelőtt 10 órakor kezdődik.

Meghívó

14 okt

A Tatai Református Egyházmegye központi reformációi ünnepségével egybekötött, a református templom felújítása alkalmából tartandó gyermelyi hálaadó istentiszteletre kaptak meghívást gyülekezeteink. A meghívót ide kattintva olvashatják az érdeklődők

Aktualitások

14 okt

Ifjúsági óra

Örömmel tudatjuk gyülekezetünk fiataljaival, hogy kéthetente, péntekenként az imaházban délután 17 órai kezdettel ifjúsági órát tartunk, amelyre minden fiatalt szeretettel hívunk és várunk. Legközelebbi találkozásunk időpontja: 2012. november 9.

Úrvacsoraosztás

Az új borért való hálaadás alkalmából 2012. október 28-án  megterítjük az Úrnak szent asztalát. Az istentiszteletre és az úrvacsorai közösségre szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket. Az istentisztelet délelőtt 10 órakor kezdődik.

Teadélután

Az idén sem marad el a gyermekek számára szervezett teadélután. Az idén november 10-én 15 órai kezdettel gyűlünk össze közös teázásra, sütizésre, játszásra a bajnai református imaházban. Az alkalomra szeretettel hívunk és várunk minden gyermeket!

Hírdetés

Óraátállítás

14 okt

Téli időszámítás

Az idén a téli időszámítás október 28-án, vasárnap hajnalban kezdődik. Ennek értelmében hajnali 3 órakor 2 órára, egy órával vissza kell állítani az órákat.

Gyülekezeti alkalmaink időpontjai és helyszínei

14 okt

Kedd

Hittan 12.40 (Helyi általános iskola)

Péntek

Konfirmációi előkészítő 14.30 (Református imaház)

Játszóház 15.30 (Református imaház)

Ifjúsági óra 17.00, kéthetente (Református imaház)

Vasárnap

Istentisztelet 10.00 (Református imaház)

Gyermekistentisztelet 11.00 (Református imaház)

Lekció-olvasás a vasárnapi istentiszteleteken

14 okt

A héregi református gyülekezet “Bátori Sándor” bibliaolvasó köre szervezésében minden vasárnapi istentiszteleten a gyülekezet szolgáló tagjai olvassák fel a liturgia részeként a bibliából az aktuális lekció szakaszát. Az alábbi képen látható táblázat az év végéig tartalmazza a tervezett beosztást. Az esetleges változásokról az érintettek időben értesülni fognak.

Lekciók és felolvasók

A nagyobb mérethez kattints a képre!

 

FONTOS!!!

Az istentiszteletek egysége és a textussal (az igehirdetés alapigéje) való összhang miatt a bibliai igeszakaszokat az úgy nevezett ÚJ FORDÍTÁS szerint kell felolvassák a szolgálatot vállalók! Az új fordítású Biblia arról is felismerhető, hogy első lapjai valamelyikén a következő szövegek szerepelnek: “Magyar nyelvre fordította a Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága” valamint “Az 1975. évi új fordítású biblia javított kiadása (1990), a vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára”

Ha valakinek kérdése vagy kérése van ezzel kapcsolatban, keresheti a beosztásért felleősöket (Levente Péter: 06 30 952 1043 és Nemes Erzsébet: 06 30 540 5256) vagy a lelkipásztort (Jakab István: 06 30 200 9393).

Hálaadó istentisztelet

14 okt
Juhász Réka

Nt. Juhász Réka (nagy mérethez kattints a képre)

  A héregi gyülekezet a mai napon hálát adott azért, hogy Nt. Juhász Réka (a képen) immáron felszentelt református lelkipásztor Isten segedelmével idáig eljuthatott. Az ünnepi istentiszteleten Nagytiszteletű asszony hirdette az igét  a Fil 4,6-7 alapján. Igehirdetésében a helyes imádságról tanított, kiemelve az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság (Mi Atyánk) fontos jellemvonásait.

Az istentiszteleten Döbrentey Ildikó igeolvasási szolgálattal vett részt. Az ünnepi istentiszteletet szeretetvendégség követte a gyülekezet közösségi házában.

Isten áldja gazdagon Réka szolgálatát és életét szeretteivel együtt!

JI

Meghívó hálaadó istentiszteletre

3 okt

Héregi Református Egyházközség

Tarjáni Református Egyházközség

részére

 

Meghívó hálaadó istentiszteletre

 

Kedves Héregi és Tarjáni Gyülekezetek!

Kedves Testvéreim!

Sokévi teológiai tanulmány és segédlelkészi év után lelkészi pályám egy fontos állomásához érkezett: a lelkésszé szentelés alkalmához.

Egy új, felelősségteljesebb életszakasz előtt állva, hálával telt szívvel tekintek vissza mindarra a lelki és anyagi támogatásra, amellyel a Testvéreim lelkésszé válásom útján elkísértek.

Ebből az alkalomból szeretettel hívom és várom mindannyiukat egy közös hálaadó istentiszteletre a Héregi Református Templomba október 14-én, de. 10 órára és az istentiszteletet követő szeretetvendégségre a héregi közösségi házba.

A lelkésszentelésre október 13-án, de. 10 órakor, a Pápai Református Templomban, a Dunántúli Református Egyházkerület 400 éves jubileumi ünnepségsorozata záró alkalma keretében kerül sor.

 

Isten áldását kérve életükre, szeretettel:

 

Juhász Réka