Archívum | május, 2013

Hálaadó istentisztelet a tarjáni református gyülekezetben

25 máj

A tarjáni református hívek sok, áldozatos munkájának köszönhetően, a templom felújítása, a kerítés, a parókia nyílászárói és a rég meglevő parketta lerakása, valamint egyéb kisebb és nagyobb szolgálata sorába illeszkedve a parókia és a templom közös udvarát is rendbe kívánta hozni. Láttuk, hogy a régi járda elhasználódott, összetöredezett, a gépkocsik parkolására használt terület esős időben használhatatlan, a kerékpárral érkező gyülekezeti tagok nincs hol tárolják kerékpárjaikat az istentiszteletek ideje alatt, nincs pad az udvaron, ahol leülhetne az ide látogató, s  a parókia verandájának járólapjain is meglátszik az idő múlása…

A 2012-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázati lehetőséggel élve, gyülekezetünk is benyújtotta pályázatát. A tervezett munkálatok a számításaink alapján 4,5 millió Forintba kerültek volna. A pályázattal 1.500.000 Ft támogatási összeget nyertünk. Bár a megpályázott összeg ennél 3x nagyobb volt, nagyon örültünk az elnyert összegnek is. Igyekeztünk hát ebből a pénzből a lehető legtöbbet megvalósítani.

A gépkocsifelhajtó és parkoló, a gyülekezeti terembe vezető lépcső, a parókiához és a templomhoz vezető járdák, a megújított kapu és tereprendezés valósulhatott meg.

  15

Nem szabad kihagyni azt sem, hogy a gyülekezet tagjainak segítőkészsége, áldozatos munkája, sok Forinttal felér! Ezek nélkül a szolgálatok nélkül nem valósulhatott volna meg a beruházás!

Az elkészült munkákért szeretnénk nagyon-nagy köszönetet mondani:

 • az Emberi Erőforrások Minisztériumának és Szászfalvi László miniszteri biztos úrnak
 • a Straubinger Kft-nek és Straubinger András ügyvezető úrnak
 • Tarján Község Önkormányzatának és Marx Ernő polgármester úrnak
 • a tarjáni hívekeknek, élükön Kiss Sándor főgondnokkal és mindenkinek, aki bármit is tett, hogy ez a munka és e nap létrejöhetett

És végül, de mégis első helyen a Mindenható Istennek!

A gyülekezet összes terve még nem valósulhatott meg, de Isten áldását kérve a jövőben is az Ő dicsőségére élve és szolgálva fogja tudni elvégezni a rá bízottakat, s így is kíván vallást tenni a gyülekezet, teremtő Uráról.

Soli Deo Gloria

Az alábbi képekre kattintva nagyobb méretben is megtekinthetőek:

3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 17 18 20

Hírdetés

2013. pünkösd

17 máj

A 2013-as pünkösdi ünnepkör istentiszteleti alkalmai a Tarjáni Református Egyházközségben:

 • Pünkösd vasárnap:
  2013. május 19. 8:30 tarjáni református templom – úrvacsorás istentisztelet!
 • Pünkösd hétfő:
  2013. május 20. 8:30 tarjáni református templom – Igét hirdet: Léder Tamás pápai teológus, gyülekezeteink ünnepi legátusa.

2013. pünkösd + Ökumenikus Pünkösdi Délután

17 máj

A 2013-as pünkösdi ünnepkör istentiszteleti alkalmai a Héregi Református Egyházközségben:

 • Pünkösd vasárnap:
  2013. május 19. 10:00 héregi református templom – úrvacsorás istentisztelet!
 • Pünkösd hétfő:
  2013. május 20. 10:00 héregi református templom – Igét hirdet: Léder Tamás pápai teológus, gyülekezeteink ünnepi legátusa.
 • Pünkösd hétfő – ÖKUMENIKUS PÜNKÖSDI DÉLUTÁN
  2013. május 20. 17:00 héregi református templom – Igét hirdet: Rácz Tibor lelkipásztor

2013. pünkösd

17 máj

A 2013-as pünkösdi ünnepkör istentiszteleti alkalmai a Bajnai Református Missziói Egyházközségben:

 • Pünkösd vasárnap:
  2013. május 19. 10:00 bajnai református imaház – úrvacsorás konfirmációi istentisztelet!
 • Pünkösd hétfő:
  2013. május 20. 10:00  bajnai református imaház