Archívum | Tarján RSS feed for this section

Új kenyérért való hálaadás

14 aug

Úrvacsoraosztás

Az új kenyérérét való hálaadás alkalmából 2013. augusztus 18-án  megterítjük az Úrnak szent asztalát. Az istentiszteletre és az úrvacsorai közösségre szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket. Az istentisztelet délelőtt 8:30 órakor kezdődik.

Hírdetés

Hálaadó istentisztelet a tarjáni református gyülekezetben

25 máj

A tarjáni református hívek sok, áldozatos munkájának köszönhetően, a templom felújítása, a kerítés, a parókia nyílászárói és a rég meglevő parketta lerakása, valamint egyéb kisebb és nagyobb szolgálata sorába illeszkedve a parókia és a templom közös udvarát is rendbe kívánta hozni. Láttuk, hogy a régi járda elhasználódott, összetöredezett, a gépkocsik parkolására használt terület esős időben használhatatlan, a kerékpárral érkező gyülekezeti tagok nincs hol tárolják kerékpárjaikat az istentiszteletek ideje alatt, nincs pad az udvaron, ahol leülhetne az ide látogató, s  a parókia verandájának járólapjain is meglátszik az idő múlása…

A 2012-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázati lehetőséggel élve, gyülekezetünk is benyújtotta pályázatát. A tervezett munkálatok a számításaink alapján 4,5 millió Forintba kerültek volna. A pályázattal 1.500.000 Ft támogatási összeget nyertünk. Bár a megpályázott összeg ennél 3x nagyobb volt, nagyon örültünk az elnyert összegnek is. Igyekeztünk hát ebből a pénzből a lehető legtöbbet megvalósítani.

A gépkocsifelhajtó és parkoló, a gyülekezeti terembe vezető lépcső, a parókiához és a templomhoz vezető járdák, a megújított kapu és tereprendezés valósulhatott meg.

  15

Nem szabad kihagyni azt sem, hogy a gyülekezet tagjainak segítőkészsége, áldozatos munkája, sok Forinttal felér! Ezek nélkül a szolgálatok nélkül nem valósulhatott volna meg a beruházás!

Az elkészült munkákért szeretnénk nagyon-nagy köszönetet mondani:

 • az Emberi Erőforrások Minisztériumának és Szászfalvi László miniszteri biztos úrnak
 • a Straubinger Kft-nek és Straubinger András ügyvezető úrnak
 • Tarján Község Önkormányzatának és Marx Ernő polgármester úrnak
 • a tarjáni hívekeknek, élükön Kiss Sándor főgondnokkal és mindenkinek, aki bármit is tett, hogy ez a munka és e nap létrejöhetett

És végül, de mégis első helyen a Mindenható Istennek!

A gyülekezet összes terve még nem valósulhatott meg, de Isten áldását kérve a jövőben is az Ő dicsőségére élve és szolgálva fogja tudni elvégezni a rá bízottakat, s így is kíván vallást tenni a gyülekezet, teremtő Uráról.

Soli Deo Gloria

Az alábbi képekre kattintva nagyobb méretben is megtekinthetőek:

3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 17 18 20

2013. pünkösd

17 máj

A 2013-as pünkösdi ünnepkör istentiszteleti alkalmai a Tarjáni Református Egyházközségben:

 • Pünkösd vasárnap:
  2013. május 19. 8:30 tarjáni református templom – úrvacsorás istentisztelet!
 • Pünkösd hétfő:
  2013. május 20. 8:30 tarjáni református templom – Igét hirdet: Léder Tamás pápai teológus, gyülekezeteink ünnepi legátusa.

Ünnepi istentiszteletek

27 Már

A 2013-as húsvéti ünnepkör istentiszteleti alkalmai a Tarjáni Református Egyházközségben:

 • Nagyheti bűnbánati istentisztelet:
  2013. március 27. 17:00 Héreg, református gyülekezeti terem – Igét hirdet: Nt. Kovály Erzsébet pilismarót-dömösi lelkipásztor
 • Nagypénteki istentisztelet:
  2013. március 29. 18:00 tarjáni református templom – a hittanos gyermekek kis műsorral szolgálnak
 • Húsvét vasárnap:
  2013. március 31. 8:30 tarjáni református templom – úrvacsorás istentisztelet!
 • Húsvét hétfő:
  2013. április 1. 8:30 tarjáni református templom – Igét hirdet: Tavasz Kristóf budapesti teológus

Ökumenikus orgonazenés áhitat

10 feb

2013.02.09A Tarjáni Plébánia és a Református Egyházközség orgonaáhítatra hívta a katolikus és a református testvéreket az ökumené jegyében február 9-én. Az eseményen igét hirdetett Jakab István tiszteletes úr, aki az idei ökumenikus imahét mottójához kapcsolódóan hangsúlyozta: Isten azt kívánja tőlünk, hogy szeretettel forduljunk egymás felé, bármely vallási felekezethez tartozunk is.
Az áhítat alkalmával köszönthettük Sárközi Erika egyházzenészt, aki Charles Burney, Johann Pachelbel, Guillaume Lasceux és Johann Sebastian Bach műveiből játszott.

 

Az áhitaton készült fényképek a fenti képre, vagy erre a mondatra kattintva tekinthetőek meg!

Nők Ökumenikus Világimanapja – 2013 – Franciaország

8 feb

„… jövevény voltam… és befogadtatok…”
(Mt 25, 35)

 2013 cimlapkepe

Helyszíne: Héreg, református gyülekezeti terem

Időpontja: 2012. március 2. (szombat) 17.00

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit (nemre és felekezetre való tekintet nélkül),
hogy együtt imádkozzunk sokakkal azért, hogy képesek legyünk egymást befogadni!

 

Imák, szövegek felolvasására lehet jelentkezni (nők, férfiak, gyermekek egyaránt jelentkezhetnek) a lelkipásztoroknál (Jakab István és Enikő), istentiszteletek alkalmával illetve  Goldschmidt Évinél.

A programfüzetet, amely tartalmazza az olvasandó imát, szöveget minden olvasásra jelentkező előre megkapja!

Magáról az imanapról az érdeklődők bővebb információhoz erre a mondatra kattintva juthatnak!

Presbiteri gyűlés 2013.01.29.

27 jan

A Tarjáni Református Egyházközség Presbitériumának soron következő gyűlése:

2013.01.29. 18:00

órakor kezdődik a gyülekezeti teremben. Minden presbitertestvérünk megjelenésére számítunk!

Kiss Sándor, főgondnok

Jakab István, lelkipásztor

Kép 17 jan

Orgonazenés ökumenikus áhítat

Minek a Házasság? Párválasztás – Pármegtartás – Pályamódosítás

25 dec

A Tatai Református Egyházmegye meghívásával Döbrentey Ildikó és Levente Péter, “Minek a házasság?” címmel, egy háromtalálkozásos lelkiderűgyakorlatot, bizonyságtételt tartanak!

Részletek a MEGHÍVÓ-ban, mely ide kattintva tekinthető meg!

Az ünnepi istentiszteletek rendje 2012

19 dec

Az ünnepi istentiszteletek rendje

Dec. 24 (Szenteste) – 15.00 (gyermekek műsorával)

Dec. 25 (Karácsony 1. napja) – 8.30 (istentisztelet úrvacsoraosztással)

Dec. 26 (Karácsony 2. napja) – 8.30 (Dominiák Zsolt legátus szolgál)

Dec. 30 (az esztendő utolsó vasárnapja) – 8.30

Dec. 31  (az esztendő utolsó napja) – 15.00

Jan. 1      (az új-esztendő első napja) – 8.30