2013. Húsvétvasárnap | Bajna | Jakab Enikő

31 Már

Lekció: Jn 20, 11-18                      

Textus: 1Kor 15, 22

 

„Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.”

 

Húsvétot ünneplő gyülekezet,

szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Húsvétkor szárnyal a hír: Krisztus feltámadt! Húsvét reggelén az üres sír, az angyalok jelenése, a Feltámadottal való találkozás a bizonyítéka annak, hogy a nagypénteken keresztre feszített, szombaton a sírban nyugvó názáreti Jézus él! Mindazok, akik őt szerették, akik Őt gyászolták, akik miatta szomorkodtak, most örvendezhetnek, mert a megkínzott, meghalt, eltemetett Mester, holtból élővé változott, feltámadott! Beteljesedett az, amit előre megmondott övéinek: sokat kell szenvednie, meg kell öletnie, de harmadnapra fel kell támadnia (Mt 16, 21). Minden bekövetkezett. Pontosan úgy, ahogy előre megmondta. Húsétkor a gyász, a keserűség örömre fordult. Nagypénteken az Őt szeretők szomorkodtak és bánkódtak, a főpapok, a nép vezetői pedig örvendeztek, de húsvétra fordult a kocka. Az asszonyok, a tanítványok fájdalma vált örömmé, s a vezetők estek kétségbe, hogy mégis bekövetkezett mindaz, amit a názáreti megmondott.

Kudarc, bukás és győzelem.  Bukott és győztes. Nem idegen az embertől, a világtól, a ma emberétől és világától sem ez a két fogalom, az az érzés, amit magukban rejtenek. Néha győztesnek, máskor vesztesnek érezzük magunkat, de tény és való, hogy mindannyian győztesek szeretnénk lenni. Senki sem szeret veszíteni, de győzni mindenki. A győzelem örömmel tölt el, és magabiztossá tesz.

Számtalan harc folyt a világtörténelemben és folyik ma is. A győztes harcos, a győztes ország, győztes cég leigázza a másikat. Uralkodik rajta. Ura és parancsolója lesz a legyőzöttnek. A győztes hatalommal, tekintéllyel bír. Mindenki győztes szeretne lenni, senki sem szeretne a vesztes oldalon állni, mert senki sem szereti, ha elnyomják, ha megkötözik: se ország, se nemzet, se ember.

A világtörténelemben megannyi emberéletet követelő csatái között zajlott egy csata, amely nem követelt milliónyi életet, mert azt egyetlen ember vívta és a legnagyobb ellenséggel. Ez a harc az egész emberiség sorsát, jövőjét meghatározó, legnagyobb jelentőséggel bíró küzdelem nagypénteken, a golgotai kereszten zajlott. Itt csapott össze Isten és a Sátán. Nagypénteken úgy tűnt, hogy a Sátán, a halál győzött, hiszen az emberré lett Isten Fiát keresztre szegezték és meghalt. Jézus ellenségei is azt hitték, hogy győztek. Vége van. Vége van a magát Isten Fiának tartó názáreti Jézusnak. Nem okoz több galibát, nem követi majd tovább őt a nép, nem veszélyezteti tekintélyüket, hatalmukat, nem lesz nagy hatással az emberekre, nem kritizálja majd a vezetőket, nem mutat rá helytelen istentiszteletükre. Vége van. Győztek! Meghalt. Mikor Jézus meghalt, úgy érezhették, hogy övék a győzelem. Jézus és az Ő ügye elbukott. Ők a győztesek. Így tűnt.

Valójában azonban ott a kereszten történt meg Jézus legnagyobb győzelme. Mikor kilehelte lelkét, akkor történt meg a győzelem: Elvégeztetett! – mondta, s meghalt. Elvégezte a megváltás munkáját. Halála volt a győzelem a Sátán uralma felett. Nem vesztes volt ott a kereszten, hanem a legnagyobb győztes. A világtörténelem legnagyobb győztese.

Húsvét reggele is győzelmét hirdeti, hiszen a halálból életre kelt. Megtörte a halál hatalmát is. Örökre legyőzte az ember legnagyobb ellenségét, a Sátánt és a halált.

 

„Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.”

Ember – ember. Ádám – Krisztus. Ember volt Ádám és ember volt Krisztus is, amellett, hogy Isten is volt.

Ember által van a halál – igen, mert az első Ádám, elfordult az Istentől. Engedetlen lett, evett a tiltott gyümölcsből, a kísértő szavára hallgatott, és ezzel a halált hozta magára. Engedetlenségével elszakadt az Istentől. Vétkezett, s vétkének következménye lett a halál. Az első Ádám óta mindannyiunk sorsa a halál. Meg kell halnunk a bűnnek.

Ember által van a halottak feltámadása is. – így igaz, hiszen Krisztus emberré lett értünk. Meghalt, de feltámadt.

„Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.” Ádám vétke miatt, ami átöröklődik minden emberre, ami miatt mindannyian bűnösök vagyunk, meg kell halnunk, de Krisztusban mindnyájan életre is kelünk, mert Ő megtörte a halál hatalmát. Nem tarthat minket fogva. Levetjük ugyan ezt a földi testet, de új életre támadunk fel. Nyitva az út az Atyához. Aki hisz Krisztusban örök boldog életre támad fel, aki viszont elveti örök kárhozatra.

Ezt szerezte meg számunkra Krisztus: a mennyei örök életet, s a bűnbocsánatot. Ő győzött. Ő a győztes. A Sátán és a halál pedig a vesztes. Győztes mindenki, aki Krisztus mögé áll be, s vesztes mindenki, aki Őt elutasítja. Az mind a halál, az örök halál, vagyis az Isten nélküli lét martaléka. Egyetlen győztes van, s ha mi is győztesek akarunk lenni, akkor az Ő seregéhez kell tartoznunk. Őt kell követnünk, vele kell napi harcainkat megvívni – mert a Sátán nem adja fel. Bukott angyal ő, aki egykor fellázadt az Isten ellen, s mind a mai napig keresi áldozatait, hogy minél többeket magával rántson, az Istentől elszakítson, kárhozatra vigyen. Noha örökre legyőzetett, de még hatalom adatott neki, míg aztán végleg megsemmisíti Őt az Úr, de addig is, mint ordító oroszlán jár közöttünk keresve, hogy kit nyeljen el – írja Péter apostol.

Keres a Sátán, de keres Krisztus is. Krisztus is hív, hozzá is lehet csatlakozni. A döntés mindig a miénk, az emberé. Ha őt választjuk, győztesek leszünk, mert az Ő győzelme a mi győzelmünk is, hisz minden érdemét nekünk tulajdonítja az Úr. Benne, általa vagyunk, lehetünk győztesek – ha eggyé válunk vele. Ahogy az úrvacsorában eggyé válunk a szent jegyekkel, a kenyérrel és a borral, úgy kell egyé válnunk lelkileg is Ővele. Így lehetünk győztesek, így lehet az Ő győzelme, az Ő dicsősége a miénk is. A Sátánt választva viszont örök halál az ember része.

 

„Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.”

Ez a húsvéti örömhír! Győzött az élet! Míg az első Ádám halált szerzett magának, addig a második Ádám visszaszerezte az ember számára az életet.

Ezért adjunk hálát a mi Urunknak, és ezért örvendezzünk! Krisztusban, Krisztus által győztesek vagyunk! Ámen

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: